Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je základní a dlouhodobou dávkou, kterou stát poskytuje rodinám s dětmi, aby jim pomohl pokrýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí.

Pokud přemýšlíte, jestli požádat o přídavek na dítě, tak vězte, že má na něj nárok nezaopatřené dítě v tom případě, kdy rozhodný příjem rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí nebyl vyšší než 2,7násobek životního minima rodiny (v roce 2017 to byl 2,4násobek a příjmy byly posuzovány za celý kalendářní rok, ještě dříve byl ale hranicí dokonce až 4násobek životního minima). Pro jistotu zdůrazníme: Rozhodné období, tedy období, za které se nárok posuzuje, nejsou 3 po sobě jdoucí měsíce, ale předchozí kalendářní čtvrtletí. Kalendářní čtvrtletí jsou v každém roce čtyři, a to tato: leden – březen, duben – červen, červenec – září a říjen – prosinec.

Jak zjistíte, jaké je vaše životní minimum?
Pro vás jako dospělého člověka v domácnosti to je 3 140 korun, u dítěte do 6 let 1 740 korun, od 6 do 15 let 2 140 korun a u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let 2 450 korun. Více v našem článku “Jak vypočítat životní minimum”. Částku, která se týká Vašeho konkrétního případu, následně vynásobíte 2,7.

A jaká je výše přídavku na dítě?
Přídavek se vyplácí ve 3 výších, které jsou ohraničeny konkrétním věkem dítěte:
• u věkové hranice dítěte do 6 let – 500,-
• u dítěte od 6 do 15 let – 610,-
• u dítěte od 15 do 26 let – 700,-.

Navíc od roku 2018 si někteří rodiče polepší zvýšením uvedené částky o 300 korun měsíčně.

Kdy máte nárok na zvýšenou výměru přídavku?
O tři sta korun vyšší přídavek dostanete v případě, pokud máte v každém kalendářním měsíci rozhodného období některý z těchto příjmů:

a) ze závislé činnosti (zaměstnání), pokud je příjem minimálně ve výši životního minima pro jednotlivce (v roce 2018: 3 410 korun)
Do částky příjmů se přitom nezahrnuje:
– částka, která se považuje za příjem z důvodu bezplatného používání motorového vozidla pro služební účely
– příjem nezaopatřeného dítěte za měsíce červenec a srpen, a to ve výši po odpočtu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, po odpočtu daně z příjmů připadající na tyto příjmy.

b) ze samostatně výdělečné činnosti (OSVČ a podobně)
Do částky příjmů se přitom nezahrnuje:
– příjem z výdělečné činnosti nezaopatřeného dítěte za měsíce červenec a srpen, a to ve výši po odpočtu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, po odpočtu daně z příjmů připadající na tyto příjmy.

c) z dávek nahrazujících příjem:
o dávky nemocenského pojištění
o dávky důchodového pojištění
o podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci
o rodičovský příspěvek.

U rodičovského příspěvku ale vzniká nárok na přídavek ve zvýšené výměře pouze tehdy, pokud je tato rodičovská podpora poskytována po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství (PPM) – tedy je zřejmé, že před mateřstvím rodič vykonával zaměstnání či podnikatelskou činnost, z níž odváděl nemocenské pojištění.

d) příspěvek na péči o osobu do 18 let věku
Nepřihlíží se mimochodem například na příjmy z nájmu, protože nejde o příjmy získané vykonáváním práce, přestože jinak jde o příjem, který je naopak rozhodný pro přiznání či nepřiznání dávky ze systému státní sociální podpory.
Splnění podmínky výdělku musí být splněno pro každý ze tří měsíce daného čtvrtletí, které se hodnotí.

Jak zjistí nárok podnikající maminky (OSVČ)?
Podnikající maminky (OSVČ) mají o něco složitější odhad, zda jim na přídavek na dítě vznikne nárok. Také dokládání příjmů se děje jinak. Na portálech Ministerstva práce a sociálních věcí se o tom ale příliš nedozvíte.
Rozhodné období, tedy období, za které se nárok posuzuje, je u OSVČ jiné: Příjmy se neposuzují za předešlé kalendářní čtvrtletí a někdy ani za předešlý rok. Příjmy se až do června stávajícího roku posuzují dle daňového přiznání za předminulý rok, tedy do června 2018 požadoval Úřad práce doložit daňové přiznání za rok 2016, od července 2018 požaduje dokládat daňové přiznání za rok předešlý, tedy 2017.
V případě, že váš daňový základ je velmi nízký, vězte, že vyhráno automaticky nemáte. Úředníci vám i při horším podnikatelském roku vždy započítají měsíční příjem minimálně ve výši 50 procent průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

Výplata přídavku
Přídavek pro nezletilé nezaopatřené dítě se vyplácí osobě, která má dítě v přímém zaopatření. Pokud je takových osob víc a nedohodnou se, vybere ji pobočka Úřadu práce, která o přídavku na dítě rozhoduje. Náleží-li přídavek zletilému nezaopatřenému dítěti, které například studuje, vyplácí se tomuto dítěti. Je-li dítě (třeba i dočasně) umístěno do zařízení pro péči o děti nebo mládež, vyplácí se přídavek tomuto zařízení. Dávka se vyplácí do konce kalendářního měsíce, v němž nezaopatřené dítě dovršilo zletilosti. Zletilému nezaopatřenému dítěti se tedy vyplácí až za kalendářní měsíc, který následuje po tom, v němž dovršilo zletilosti. Kalkulačku pro výpočet přídavku naleznete ZDE. Předepsaný formulář je zde – podívejte se i na VZOR vyplnění formuláře žádosti o přídavek na dítě.

Kontakt

Ředitelka: Dana Pavlousková
Telefon: +420 702 019 159
E-mail: info@klubsvobodnychmatek.cz

Výdej eshop a kanceláře

Mělnická 109, Líbeznice 250 65
(logistický park, admin. budova 2. patro)
Číslo účtu: 578344002/5500

Firemní údaje

Klub svobodných matek z.s.
IČ 06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65

Copyright Klub svobodných matek z.s. 2018
Naše podmínky a zásady