Pokud si chce maminka samoživitelka přivydělat během mateřské dovolené, je to možné, ale za určitých podmínek.

Pokud samoživitelka pobírá peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou) a nechce přijít o pobírání této dávky, tak nesmí vykonávat práci, ze kterém jí dávka náleží. Jinými slovy není možné vykonávat stejnou práci, za které se odvádělo pojistné na nemocenské pojištění, na základě kterého se následně vypočítala částka mateřské. V případě OSVČ (osob samostatně výdělečně činných) není možné vykonávat samostatnou výdělečnou činnost během mateřské vůbec.

Jak tedy na to? Během mateřské je možné vykonávat práci u stejného zaměstnavatele, ale na jiný druh práce, než byla vykonávána v platné pracovní smlouvě, ze které se odvádělo zmiňované nemocenské pojištění. Stejně tak je možné si přivydělat na základě smlouvy s jiným zaměstnavatelem. Pozor ale, že pokud i nadále trvá pracovní smlouva s původním zaměstnavatelem, není možné podle zákoníku práce vykonávat výdělečnou činnost u nového zaměstnavatele shodnou s předmětem činnosti původního zaměstnavatele bez jeho písemného souhlasu.

Závěrem – během mateřské dovolené a pobírání peněžité pomoci v mateřství si můžete přivydělat, ale abyste o mateřskou nepřišla, nesmíte pokračovat v práci, ze které vám mateřská náleží. To znamená, že můžete u stávajícího zaměstnavatele vykonávat jiný druh práce na jinou smlouvu nebo u jiného zaměstnavatele činnost, která se neshoduje s druhem činnosti u prvního zaměstnavatele

Podmínky uzavření a vzor dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce ZDE.