Šikana na středních školách roste

Šikana na středních školách roste

Z čísel České školní inspekce vyplývá dobrá zpráva o tom, že se výskyt šikany na základních školách pomalu snižuje. Samotná čísla jsou i tak alarmující, protože v minulém školním roce šikanu nahlásila přibližně jedna třetina základních škol, byť ve srovnání s předcházejícím rokem se tento jev snížil o téměř 6 %. Naopak úplně opačným trendem jdou střední školy, které případy šikany nahlásily v 39 %, což znamená o 8 % více než o rok dříve.

Podle psychologa a speciálního pedagoga Davida Čápa hlavním důvodem pro větší počet hlášených případů šikany je skutečnost, že školy už nemají obavy výskyt daného problému přiznat:  „Víc se snaží v prevenci rizikového chování včetně šikany. Už se nestydí říkat, že něco řešily a že to už i řešit umějí.“  Roli hraje i fakt, že se tématu šikany začalo dostávat více pozornosti v médiích, tudíž i rodiče vyvíjejí větší tlak na školy, jestli situaci monitorují a jsou schopné krizové případy řešit. Agresivita na školách se ale netýká jenom dětí samotných, oběťmi agresivity dětí se stávají i pedagogové, a to jak v případ verbální agrese (téměř 40 % případů), tak i té fyzické (6 %).

Pozor ale na to, že dnešní šikana se přesouvá hlavně na internet. Odborníci v této souvislosti mluví o kyberšikaně, která je o to nebezpečnější, protože díky anonymitě sociálních sítí se jí může účastnit velký počet dětí, a pro oběť není před ní úniku.

A vy osobně, máte s šikanou mezi dětmi zkušenost? Je tenhle problém narůstající nebo má tendenci klesat?