Školkovné – vyšší daňová sleva

Školkovné – vyšší daňová sleva

Od tohoto roku se zvyšuje výše tzv. školkovného, které je daňovou slevou snižující daňovou povinnost. Nová výše školkovného pro rok 2018 je ve výši 12 200 korun (oproti 11 000 v roce 2017), odpovídající úrovni minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku.  Odpočet je možné uplatnit buď v ročním zúčtování daně, které provádí zaměstnavatel za zaměstnance, nebo v daňovém přiznání osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) nebo zaměstnanců, kteří si daňové přiznání podávají samostatně. Pro uznání daňové slevy finančním úřadem je nutné dodat potvrzení z předškolního zařízení o výši nákladů souvisejících za umístění dítěte. Každé zařízení má vlastní tiskopis, neexistuje jedno univerzální.

Daňová sleva v podobě školkovného započítává pouze náklady vynaložené na školku, resp. na umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení za daný kalendářní rok. Konkrétně se jedná o mateřskou školku, registrované zařízení poskytující péči o děti v dětské skupině nebo zařízení péče o dítě předškolního věku na základě živnostenského oprávnění (s péčí srovnatelnou s péčí poskytovanou v mateřské školce nebo dětské skupině). Školkovné si může uplatnit pouze jeden z rodičů (poplatníků).

 

Nezapomeňte, že současné daňové přiznání (v roce 2018) zohledňuje školkovné za rok 2017, tj. ve výši 11 000 korun. Zvýšenou slevu 12 200 korun si budete započítávat až v ročním zúčtování daně v roce 2019!