Výkonná ředitelka
Brief info

Advokátka Mgr. Ilona Budková je výkonnou ředitelkou Klubu svobodných matek, z.s. a vede právní oddělení této neziskové organizace, v rámci kterého zajišťuje rodičům samoživitelům právní poradnu zcela zdarma, bezplatně pomáhá s vymáháním výživného a usiluje o osvětu v oblasti rodinného práva, angažuje se na vládní i zákonodárné úrovni při projednávání právních předpisů a jako připomínkové místo MPSV se vyjadřuje k návrhům zákonů.