Ředitelka komunikace
Brief info

Petra má v Klubu na starosti veškerou komunikaci - s
partnery, dárci, členkami facebookové skupiny, novináři a dalšími
spolupracujícími subjekty. Stará se také o naši prezentaci v médiích a
částečně i na sociálních sítích, připravuje texty všude tam, kde je to
potřeba.