Více než polovina žen je proti střídavé péči

Více než polovina žen je proti střídavé péči

Aktuální průzkum finanční skupiny Wüstenrot přinesl zjištění, jak v současné době rozvádějící se rodiče nahlíží na střídavou péči. A jaké jsou výsledky?

Více než polovina žen (konkrétně 53 %) je proti střídavé péči, z čehož 32 % je rozhodně proti a 21 % spíše proti.
34 % žen pak se střídavou péčí souhlasí, z čehož své “rozhodně ano” vyjádřilo 15 % dotazovaných žen a “spíše ano” 19 %. Zbývající část (13 %) neměla na otázku jasný názor. Muži jsou naopak s variantou střídavé rodinné péče více ztotožněni, v její prospěch se vyjádřilo 70 % dotazovaných mužů s tím, že “rozhodně ano” vyjádřila téměř polovina z nich (49 %). Nesouhlas se střídavou péčí vyjádřilo pouze 16 % mužů. Obdobně jako u žen 14 % mužů se k otázce nedokázalo vyjádřit.

Podle psycholožky Ilony Špaňhelové více záporný postoj matek ke střídavé péči pramení většinou z jejich obav, že by mohly tzv. přijít o dítě nebo že by mu nemohly poskytnout nezbytnou péči. Stejně tak vzniká určitá nedůvěra k partnerovi, který je otcem dítěte. V první řadě jde ovšem o zájem dítěte, tudíž je nutné objektivně posoudit všechna pro a proti střídavé péče, které jsou pro každý případ individuální.

A jaké jsou podle odborníků podmínky pro to, aby partneři střídavou péči zvládli?

1. Mít schopnost se vzájemně domluvit na střídavé péči tak, aby byla ve prospěch dítěte, a nikoliv používat dítě jako nástroj pro vyřešení konfliktů.
2. Schopnost domluvit se na základních výchovných principech při výchově dítěte. Je nutné vyloučit, aby oba rodiče zaujímaly ke stejné věci odlišné výchovné postoje, protože pak dochází ke zmatení dítěte, které navíc může více benevolentní přístup jednoho rodiče používat proti tomu druhému.
3. Nekritizovat před dítětem jeden druhého, případné konflikty řešit bez přítomnosti dítěte.
4. Najít způsob komunikace o všech dětech, které se týkají dítěte.
5. Pravdivě a objektivně informovat druhého dítěti o všem, co se stalo dítěte během doby pobytu.
6. Vzájemná tolerance a respekt.
7. Nevnucovat dítěti názory případného nového partnera rodiče.