Viktorka trpí těžkou formou ADHD, vývojovou dysfázií a dalšími zdravotními omezeními, kvůli kterým se jí další děti straní. Stejně tak má náročnější školní docházku, která pro ni představuje víc než běžnou starost a radost jako pro ostatní děti, bohužel stres, podle svých slov stále poslouchá “nesmíš a musíš”. V rámci doporučené zdravotní terapie jí hodně pomáhá hipoterapie, k čemuž její maminka dodává: “Viky koně zbožňuje nade vše, u nich vypne, relaxuje, užívá si to u nich maximálně.” Protože finanční situace rodiny neumožňuje zaplacení takového tábora, rozhodli jsme se Viktorce pomoc a zaplatili jí koňský tábor.