Zápisy do mateřských školek 2018

Zápisy do mateřských školek 2018

Novela školského zákona z roku 2016 zavedla od září minulého roku do praxe několik důležitých změn. Ty v první řadě potěší rodiče čtyřletých dětí, které jsou od září 2017 preferovanými zájemci o místo ve školce. Od září tohoto roku to budou děti tříleté. Novela naopak ztěžuje situaci rodičům tím, že nebude možné zapsat dítě do mateřské školky mimo městskou část/spádovou oblast, kde má trvalé bydliště.

A jaké změny konkrétně nastaly?

– Od 1. ledna 2017 platí, že děti, které dosáhnou pěti let do měsíce září, musí nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.
– Termín zápisů k předškolnímu vzdělávání se odsouvá až na první polovinu května. Přesný termín zápisů je v kompetenci každé mateřské školky, která je obvykle zveřejňuje na svých webových stránkách.
– Mění se pravidla přednostního přijímání dětí v mateřské škole (od září 2017 dětí starších 4 let, od září 2018 dětí starších 3 let, od září 2020 dětí starších 2 let) ze spádového obvodu dané mateřské školy (týká se pouze obecních mateřských škol). Jinými slovy mateřská škola musí přijmout všechny děti starší 4 let ze své spádové oblasti do naplnění kapacity.
– Nové pravidlo spádové oblasti znamená, že se trvalé bydliště dítěte stává nejdůležitějším kritériem pro jeho přijetí do školky. Mateřské školky mají povinnost přijmout všechny přihlášené děti ve věku starších 4 a 5 let ze své spádové oblasti, u dětí mladších bude rozhodující pro jejich případné přijetí trvalý pobyt.
– Od září 2018 platí přednostní přijímání dětí starších tří let. Na řadu mateřských škol tak vzniká tlak na posílení jejich kapacit tak, aby byly schopné přijmout všechny tří až pětileté děti z jejich spádové oblasti.
– Nově mohou školky přijímat již nyní dvouleté děti, pokud jsou na to vybaveny.
– Individuální vzdělávání dětí je nově uznáváno jako možná alternativa plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole (vedle vzdělávání v přípravné třídě, resp. přípravném stupni základní školy).
– Místní obecní úřad má povinnost mateřské škole poskytnout před termínem zápisu seznam dětí, které mají být přednostně přijaté ke vzdělávání v dané mateřské škole.

Rodiče si i nadále mohou podat více přihlášek do různých mateřských školek, ale díky sjednocenému termínu zápisů (první polovina května) již nebude možný dřívější systém (kdy zápisy probíhaly od února do května), kdy si rodiče mohli zkontrolovat výsledek zápisu z jedné školky před zápisem do školky jiné. Při posuzování každé žádosti nehraje roli pravidlo “kdo dřív přijde, ten dřív mele”, protože každá školka má svůj bodovací systém, ve kterém zohledňuje vybraná kritéria (trvalé bydliště, pravidelné očkování, věk dítěte, starší sourozenec, apod.)