Nejedna samoživitelka matka řeší z nejrůznějších důvodů situaci, kdy chce nebo je nucena přistoupit k návrhu na zbavení otce dítěte rodičovské odpovědnosti, chybně často označovaného jako „zbavení rodičovských práv“. Pozor, že toto je možné, ovšem jenom ze závažných důvodů, které negativně ovlivňují nebo přímo ohrožují psychický i fyzický vývoj dítěte. Rozhodnutí o zbavení rodičovských práv přísluší výhradně soudu. Když je otec zapsán v rodném listě, vyplývají z toho práva o povinnosti. Povinnostmi je míněna obecná rodičovská zodpovědnost včetně vyživovací povinnosti. Pokud je chování rodiče v rozporu se zájmy dítěte, může soud jeho styk s dítětem omezit nebo zcela zakázat.

V případě, že se k podobnému kroku chcete uchýlit, kontaktujte orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) podle místa Vašeho trvalého bydliště, resp. vašeho dítěte. Jeho pracovníci budou nápomocni při sepsání návrhu na úpravu styku k soudu s přihlédnutím k vaší konkrétní situaci. I přes zrušení rodičovské odpovědnosti vyživovací povinnost nadále platí.

Příklad návrhu na zbavení rodičovské odpovědnosti ZDE.

Leave a Comment