Upravený pracovní úvazek po návratu z rodičovské

Chcete se po skončení rodičovské dovolené vrátit do práce, ale na zkrácený úvazek, abyste se mohla jako svobodná matka starat o svoje dítě? Vězte, že podle zákoníku práce na to máte nárok. Konkrétně § 241 uvádí, že pokud jako zaměstnanec pečujete o dítě mladší 15 let a požádáte o kratší pracovní dobu (například 4 či 6 hodin denně) nebo upravenou týdenní pracovní dobu (například 20 hodin týdně, rozložených do tří pracovních dnů), tak je Vám zaměstnavatel povinen vyhovět, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody.
Pokud se k tomu nebude mít, lze se tohoto právního nároku domáhat soudně a zaměstnavatel pak musí před soudem prokázat, jaké jsou vážné provozní důvody, které zabraňují pracovní dobu upravit. Jinými slovy pouze v případě, že by Vaší upravenou pracovní dobou byl skutečně ohrožen nebo narušen řádný provoz zaměstnavatele, bylo by to shledáno za vážné provozní důvody. Může se stát, že při Vaší žádosti o zkrácenou pracovní dobu Vám zaměstnavatel rovnou nabídne dohodu o ukončení Vašeho pracovního poměru, v takovém případě určitě nic takového nepodepisujte a vyčkejte, jak bude pokračovat v jednání.

Kontakt

Ředitelka: Dana Pavlousková
Telefon: +420 702 019 159
E-mail: info@klubsvobodnychmatek.cz

Výdej eshop a kanceláře

Mělnická 109, Líbeznice 250 65
(logistický park, admin. budova 2. patro)
Číslo účtu: 578344002/5500

Firemní údaje

Klub svobodných matek z.s.
IČ 06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65

Copyright Klub svobodných matek z.s. 2018
Naše podmínky a zásady