František a Matyáš pojedou na zdravotní pobyt

František a Matyáš jsou bráškové, dvojčata. Už od narození mají život těžší, příroda jim nadělila do vínku srdeční vadu, oční a sluchové postižení a další zdravotní omezení, která je provází celým životem. Z tohoto důvodu potřebují alespoň jednou ročně jezdit na psychorehabilitační pobyt místo klasického letního tábora. A protože jejich…

Na parkourový tábor pojede Linda s Vojtou

Jedenáctiletá Linda a sedmiletý Vojta si dlouho přáli jednu věc - naučit se parkour. Pro maminku, i když chodí do práce, představuje vykrytí devět prázdninových týdnů pro děti téměř nadlidský úkol. Aby nebyla ohrožená její práce a děti měly "vánoce v létě", rozhodli jsme se jim pomoci a zaplatili jsme…

První, kdo má zaplacený tábor, je Nela

Nelince je šest let a má dvouletou sestřičku. Ta ještě o táboru nepřemýšlí, ale Nelinka by chtěla moc jet. Její maminka se teprve chystá do práce po skončení rodičovské dovolené a její finanční situace kvůli nepravidelným alimentům není moc optimistická. Společně jsme tak vymysleli, že Nelince uděláme překvapení, tiše zaplatíme…

Platíme dětem letní tábory, školy v přírodě a školní výlety

Od dubna spouštíme program, zaměřený na finanční pomoc potřebným rodičům samoživitelům v podobě úhrady letních táborů, škol v přírodě a školních výletů pro děti. Program realizujeme díky pomoci společnosti Bonami. PRO ZÁJEMCE O ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU Je nutné zaslat stručnou žádost na e-mail info@klubsvobodnychmatek.cz v této struktuře: - jméno a…

Pomáhají nám, pomáháme taky

21 maminek, 40 dětí - o všechny se starají skvělí lidé v Domově sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou v severních Čechách. Maminky mají o to větší životní boj o důstojný život se svými dětmi, protože mají mentální postižení. Mají náš hluboký obdiv a aby nezůstalo jenom u slov,…

Kristýnka bude chodit na obědy ve školce

Kristýnka chodí do školky a její maminka se snaží jako spousta dalších maminek, které jsou s dětmi samy. Podařilo se jí i najít práci, ovšem vzhledem k propustkám, které se jí teď nahromadily, dostala v práci výpověď. Anežka měla trošku černé období a bylo "stále něco", naposled úraz ve školce,…

Patrik může chodit ve školce na obědy

Patrik bude ve školce ještě rok a už teď se těší, až se dostane mezi ty "velké" děti ve škole. Jeho maminka má sice práci na poloviční úvazek, aby mohla zvládnout péči o něj, ale zdravotní problémy opět bohužel zaútočily, což jí zhoršuje finanční situaci. Výživné dostává velmi nepravidelně, a…

Davídek má zaplacené obědy

David je už školák a chodí do první třídy. Jeho maminka má výrazné zdravotní problémy, které s ohledem na etiku nebudeme více konkretizovat, nicméně jí velmi limitují v zapojení do pracovního procesu. Celou situaci jsme vyhodnotili jako takovou, kde je vhodná naše pomoc a Davídkovi jsme zaplatili obědy ve škole.

Gabrielek bude chodit ve školce na obědy

Gabrielkovi jsou čtyři roky a bohužel s jeho maminkou nezažili v minulosti moc dobrého. Jeho vlastnímu tátovi nebylo cizí psychické ani fyzické násilí, tak společně utekli do azylového domu. Nyní bydlí ve startovacím bytě a mají nakročeno k lepšímu životu. Gabrielek se už zase směje, ale je často nemocný, což…

Úroky z prodlení u dlužného výživného

Často se stává, že samoživitelky dlouho čekají na výživné, které jim bývalý partner dluží. V tomto případě je možné požadovat po rodiči, který neposílá výživné včas, zaplacení úroku z prodlení. V minulosti sice Nejvyšší soud rozhodl, že od roku 2014 nemohou být společně s dlužným výživným vymáhány také úroky z…

Zbavení rodičovských práv

Oba rodiče jsou pro dítě velmi důležití. Musí se starat o jeho zdraví, citový i rozumový rozvoj, výchovu, vzdělání a udržovat s ním osobní styk. Tyto povinnosti vznikají narozením a končí nabytím plné svéprávnosti dítěte. Možná se vám zdá, že Váš bývalý partner zmíněné povinnosti neplní, nebo dítě dokonce ohrožuje,…

Tomášek má zaplacené obědy ve školce

Tomáškovi brzo bude pět let a chodí do školky strašně rád. Bohužel poslední dny hrozilo, že jeho docházka mezi děti bude přerušena, protože jeho maminka spadla do dluhové pasti a nebyla schopná obědy hradit. Ačkoliv se jí podařilo před pár týdny najít novou práci, tak situace zůstávala kritická, proto jsme…

Izabelka a Tadeáš mají zaplacené obědy

Izabelka a Tadeáš jsou další dvě děti, které mají zaplacené obědy ve škole. Společně s třetím sourozencem a maminkou Alenou bydlí v azylovém domě. Ačkoliv Alena chodí do práce, tak příjmy na platbu azylového domu a běžných nákladů na tři děti nestačí i vzhledem k tomu, že soudem stanovené výživné…

Samoživitelka a daňová sleva na dítě

Pravidla pro uplatnění daňového zvýhodnění na děti, neboli slevy na dani na dítě: - Slevu na dani je možné uplatnit na každé vyživované dítě, žijící s rodičem ve společně hospodařící domácnosti. - Z pohledu zákona je za vyživované dítě pokládáno nezletilé dítě nebo dítě zletilé, které se připravuje studiem na…

Ondra má zaplacené obědy ve škole

Sedmiletý Ondra má mladšího brášku Tomáše a žijí jenom se svojí maminkou Olgou. Ta se léčí z dlouhodobé nemoci a její příjmy tvoří výživné a příspěvek z Úřadu práce, které po pokrytí výdajů na bydlení a na měsíc jí zbývá 2 500 korun na chod celé domácnosti. Z tohoto důvodu…

Davídek má zaplacené obědy ve škole

Davídek a Emminka jsou děti maminky Nikoly. Davídkovi je 10 let a chodí do školy, kde patří mezi nejšikovnější děti. Bohužel vzhledem k tomu, že maminka je stále na rodičovské dovolené a přestaly jí chodit alimenty, hrozilo jí reálně, že Davídek bude muset přestat chodit na obědy ve školní jídelně.…

Obědy pro Tomáška, Kristýnku a Adámka

Tomášek a Kristýnka jsou dvojčata a mají mladšího brášku Adámka. Všichni tři navštěvují stejnou speciální školku, protože mají vzdravotní problémy, které vyžadují speciální péči nejen ze strany lékařů a odborníků, ale především jejich maminky Pavlíny. Ta sice pobírá příspěvek na péči, ale pravidelné náklady související s léčbou, jako je například…

Lea má zaplacené obědy

Devítiletá Lea má dvě sestřičky, větší Elišku a malou Adélku. Jejich maminka Eva se o všechny dcerky stará jak může, ale v současné době je s nejmenší Adélkou na mateřské dovolené, což jí nedovoluje chodit do práce. Vzhledem ke zvýšení nájmu se Eva pokusila požádat o zvýšení výživného, ale bohužel…