O nás

Klub svobodných matek je neziskovou organizací, zaměřenou na všechny matky samoživitelky, resp. svobodné matky v České republice. Naším cílem je maximální podpora této cílové skupiny s cílem dosáhnout jejího plného sociálního začlenění do společnosti. Vnímáme aktuální problémy, jako jsou nevyvážená finanční situace řady svobodných matek, rozšířený problém neplacení výživného, restrikce poskytování některých dávek sociální podpory, obtížné uplatňování na trhu práce a do jisté míry i sociální vyloučení.

Naše webové stránky nabízejí komplexní informační portál s návody pro běžné životní situace svobodných matek, on-line poradnu pro otázky rodinného práva, sociálních záležitostí i pracovně-právních vztahů. Součástí našich služeb je i bezplatná právní pomoc při vymáhání dlužného výživného matkám samoživitelkám. Smyslem naší iniciativy je pomoc svobodným maminkám na základě solidarity v rámci komunity https://www.facebook.com/groups/, v rámci spolupráce s externími subjekty, jakož i vyvolání společenské a politické diskuse na dané téma.